ads-img

Ribrik sa a, Tande, Koute, Koute Byen, se on pwojè Espas Kreyòl. Se on envitasyon pou nou retounen sou sa nou tande plizyè fwa nan lavi nou, ki vin fè pati konesans nou, pou nou koute yo on jan pou nou ka kesyone konesans yo pote ban nou. Konesans se pouvwa, se sa yo di. Men pou konesans tounen bon zouti pou chanjman, fòk nou gen kontwòl sou li. Gen kontwòl sou konesans lan vle di nou rive nan on pwen kote nou di nou dakò se sa oubyen se pa sa. Lè sa a, nou rantre konesans sa a nan bwat zouti lakonesans pa nou. Lè sa a li vin tounen konesans pa nou, zouti pa nou…ki pa fòseman zouti on lòt moun! Men nou konn sa! Se lè sa a konesans tounen pouvwa toutbon.

Tande Koute Koute Byen

Tande Koute Koute Byen