ads-img

Nan ribrik sa a, Espas Kreyòl ap ranmase diferan tradisyon nan leve-jwenn nou. Kit se tradisyon remèd fèy, kit se tradisyon konbit, viv ansanm, kit se tradisyon tèt kole pou inite! N ap ranmase tradisyon sa yo anpil nan nou voye jete (jete bliye), pou fè n sonje se tradisyon sa yo ki te ede zansèt yo mete tèt ansanm pou yo kase chenn kolon ak mèt esklav Ewopeyen te mete nan tèt yo ak nan pye yo. Ribrik sa a vle fè n sonje inite nesesè nan mitan mas pèp Ayisyen an pou n viv kou moun: Inite nan koze libète pou n fè sa ki nan enterè peyi nou, libète pou n pale lang nou ki se kreyòl, libète pou nou pase leve jwenn nou bay timoun yo.

Ranmase Sonje

Ranmase Sonje