POU ELÈV YO KONPOZE AN KREYÒL

Akademi Kreyòl Ayisyen an pran plezi pataje Sikilè Ministè Edikasyon Nasyonal soti nan dat 22 janvye 2019 la sou ‘’ Obligasyon pou tout elèv segondè yo konpoze nan kreyòl nan egazamen ofisyèl yo.’’