Pòtoprens an mal makak

Ak yon solèy ki mal pou wont

Ak yon syèl ki mal tòdye

Pou l ap kriye tankou timoun

K ap kriye pou pen ak kafe

Depi byen lwen

Nou vire chankre nan raje

Pou n pa rele viv malveyan

Se malere nou ye

Nan viv ki sa sa nou ye

Nan peyi lamizè

Nan peyi bèf ak fo tete

N ap mare so

Ak vire isit vire lòt bò

Depi do nou pa touche tè

Nou konnen nou pa ka aprann

On jou pouki sa

Chak tan nou rive

Nou tonbe nan mayi gate

Nou pare pou n fè tout metye

Depi metye pwomennen

Ak panyen sou tèt

Twal nan do

An pasan pa metye dòmi nan seren

Leve nan prizon

Nou pa nan bat do

Nou pa nan bat men

Men mesye n viv ki sa

Pou n ta ye la menm

Viv rat viv marengwen

Anhan nou ta renmen m rele viv rat

Men nou men mwen

Ala renmen chèf yo renmen nou

Pou dola senkant pou jounen

Yo mete moun ap vire vis

Tout vis tout kondisyon

Ki jodi n ap chèche ayè

Ki jodi n ap chèche fini jounen

Ak kras pen anba dan

E poutan nou panko menm ko bat van

Pou souke pousyè sak siman sou plim je nou

M ap pale sou ale de pye devan

O o sa l ye la a menm

Se dyolè kay kwafè

K ap voye wòch ak dyòl  ta vin koude

Nan lari pòtoprens

Mouch gade vyann ak kout lang sèlman

O o sa l ye la a

Se malere nou ye

Ale yo fout vouzan

Nan viv ki sa nou ye la a

Rete! pou n ta tonbe

Nan rele viv prezidan tou

 

Otè: Georges Castera (Jòj Kastra)

Vwa: Carlo Henry Fetus (Kalo Anri Fetis)

Kite yon repons