"Fèy papye listwa" Fritz Valesco (Fritz Valesko) sou Pauline Brice (Polin Bris). Pauline Brice te fèt ann Ayiti nan lane 1845, li mouri ann egzil nan Kingstonn, Jamayik an jiyè 1893. Li te gen 48 an senpman. Pauline te patisipe nan plizyè boulvès ki te sakaje peyi Ayiti nan dezyèm mwatye 19yèm syèk lan. An n koute sa Pitit Fèy jwenn sou lavi Pauline Brice nan "Fèy papye listwa".

Kite yon repons