Peral

Peral
Chak fwa m leve
M gade lari Nouyὸk
M wè moun ap defile
Bloke pon Bouklin Brij
Pou devèse kenbe gὸj
Mannatann pou fè Loni tranble
M di: Ochan pou ou Peral
Chak fwa m leve
M tande nan Pὸtoprens
Tout fanm vanyan kanpe
Kenbe ren Matisan
Pou fouke Ri Dè Kazèn
Bloke kè magouyè
M di bravo Chalmay, kenbe!
Chak fwa m sonje
Malgre n pran kou nan
Trant Septanm
Nou la pi rèd nan rezistans
M di : ochan Peral, Ochan!
Dekourajman pa p pike kè n
Vle pa vle
Ladènye, se nou k pou fè l!