KONFESYON #4

Mwen tande bri pye w k ap mache nan fon nanm mwen.

Mwen tande bri rèv ou k ap envite m mache

pou mwen pran wout ak ou

pou nou mache anba lonbray Makandal.

Mwen tande bri kò ou kap envite m ekri

Pou m konpoze yon melodi

Yon chante rasanbleman pou yon konbit nasyonal.

Mwen santi souf ou ki ap pouse m nan direksyon lavi.

Wi, mwen tande bri pye w,

Mwen wè limyè grenn je w

k ap klere wout pou nou vanse;

Mwen tande bri pye w k ap reveye nanm mwen;

K ap envite m mache, sonnen lanbi rasanbleman,

Pou yon mach militan

sou mak pwent pye Nèg Mawon.

Lalin lan louvri je l pou li gade,

pou li konprann,

pou li patisipe nan sibvèsivite kè ou

k ap swete,

k ap rele,

k ap envite n pou nou pran wout ak ou

nan fon bwa Kay Imanm

kot Ayisyen vanyan ap fè sèman

pou kase chenn soudevlopman.                            (Paul Tulcé; Liv: Konfesyon (2012)