Quatre Saisons se on chante ki parèt premye fwa sou fas B plak “6ème Anniversaire” gwoup mizikal Les Shleu-Shleu (Haiti Record, 1971).

Nou toujou konnen genyen kat sezonKi vini chak ane chanje lanati
Prentan pote bwa fleri
Ete pote bèl solèy
Avèk lotòn, tout fèy pyebwa tonbe
Ann ivè lanati met yon manto blan
Se lè sa a tout ti zwazo bezwen chofe
Solèy rete kache, konmsi l te pè parèt
Aprè livè, syèl la gen bèl zetwal

M konnen nostalji anvayi kè anpil nan nou, men tanpri, pa chante, danse sèlman. Espas Kreyòl envite nou Tande, Koute, Koute Byen!
Tèks sa a pa sanble li gen anyen dwòl ladan l. Etan mizik la ap jwe, nou chante, nou repete pawòl yo byen fò. Anyen pa deranje. Pètèt nou pa menm tande pawòl yo. “Nou toujou konnen genyen kat sezon.” Èske se vre? Kote konesans sa a soti? Nan bouch ki moun n aprann sa? Èske
se nan liv nou wè sa? Èske kat sezon sa yo ki nan chante a egziste nan peyi nou? Se vre n abitye wè pyebwa ap fleri. Se vre n abitye ak bèl solèy. Men èske nan peyi nou gen on sezon ki rezève pou chak mèvèy sa yo? E koze tout fèy pyebwa tonbe a? M pa janm abitye wè tout pyebwa parèt tankou on kòk bòl an menm tan. M chonje lè pichon tonbe sou kèk pyebwa yo konn pèdi fèy yo.
Men afè de “Ann ivè lanati met yon manto blan” an, pawòl sa a fè tèt mwen men gwosè. M chonje bouya ki konn mare tèt pye veritab ak pye mango nan bafon, anvan solèy pran manm, men m pa ka jwenn nan memwa m kò pyebwa ki degize ak manto blan kou lanèj, kado Tonton
Nwèl Pòl Nò. Pawòl sa yo konpozitè a mete nan bouch chantè a sanble pawòl li pran nan liv. On pawòl silabè, on pawòl la-ba-na-ra-sa, le-be-ne-re-se, jako repèt, pakèmann.

Kite yon repons