Jwèt Chache Mo - An Kreyòl Ayisyen (Christine Barnden)

Jwèt Chache Mo An Kreyòl Ayisyen

by Christine Barnden

Kristin Bandèn te viv ann Ayiti pandan sizan, nan ane katrevendis yo. Li te travay pou yon ONG ki soutni, ankouraje alfabetizasyon nan lang Kreyòl Ayisyen. Kounye a, li ap viv nan peyi li, Ostrali. Li kontinye soutni jefò alfabetizasyon ann Ayiti.