Jounen Entènasyonal lang ak kilti kreyòl

Akademi Kreyòl Ayisyen selebre, samdi 27 oktòb 2018 la, sou Plas Dam Gonayiv Jounen Entènasyonal lang ak kilti kreyòl. Yon gwo aktivite kiltirèl te òganize nan okazyon an ak patisipasyon plizyè atis, pèsonalite ak enstitisyon.

Reprezantan divès patnè AKA tankou : Meri Gonayiv, UNESCO ak Ministè Edikasyon Nasyonal te pran lapawòl nan seremoni sila a pou montre enterè yo pou selebrasyon mwa lang ak kilti kreyòl la.

Emeline Michel, fanm natif natal vil Gonayiv se te envite espesyal ki te chofe foul la. Li pat neglije chame epi chante ak piblik la plizyè mizik li tankou : Mèsi lavi, A K I K O, Sa pa pi mal, Mwen bezwen yon nonm, pou n site sa yo sèlman.

Nan mitan espetak la atis la pat manke motive piblik la sou enpòtans lang kreyòl la ki se yonn nan pi gwo eritaj peyi a rete.

Te gen plizyè prestasyon atistik tankou cho tanbou, resital tèks, pyès teyat ki te fèt nan kokennchenn seremoni sa a.

Akademi an te pwofite remèt 2 plak Onè ak Merit : yonn bay Meri Gonayiv pou kolaborasyon li toujou bay AKA, lòt la bay Emeline Michel ki te deside vin jwe gratis ti cheri pou Akdemi an, san bliye gwo kontribisyon atis la pote nan fè pwomosyon ak valorize lang kreyòl la.

Jean Rony Beaucicault Pierre Michel Chéry Anivince Jean-baptiste PJ MileMide Drag

#Ayiti #MwaKreyòl #Langkreyòl #EmisyonKreyòl #AkademiKreyòlAyisyen