GEORGES CASTERA PRAN DEVAN… L ALE! VANDREDI 24 JANVYE 2020

Ou pral konn Jòj

- (Kow, kow, know) Onè

- (yon vwa reponn) Respè! Ki wou?

- Se mwen!

- Ki wou?

- Se mwen towo gwonde brave danje reskonsab malè. Ki wou?

- Se mwen ti nèg d Ayiti... Ayiti Toma... M monte chwal mwen devan dèyè lè mwen vle.

- Men ki wou, tonnè!

- M kase chenn nan pale kreyòl, ekri franse .. . Mwen fè lago kache ak lapawoli, m gen dizon ak tout pyebwa nan lanati. M mare lalo ak bèt nan lanmè.

- Sa k mennen w isit?

- M vin defann kòz ti nèg ti zòrey kabrit ki mare disèt ne anba kòd lamizè.

- Ki dat ou fèt?

- Se Antwàn nan gonmye ou ye, ou konn dat mwen fèt, ou konn dat m ap mouri!

- Ou fèt an trannsis, pa vre?

- Ou te konnen… pou ki ou mande m?

- Ou se yon belijeran! Yon grenn pwonmennen! Ou te vire won an Frans... Ou te ann Espay... ! Men kote bistouri w ... kote sonn ou?

- Papa fè pitit, li pa fè santiman l. Depi m tou piti pwezi reklame m.

- Tande non, ou konnen isit se antre pa soti?

- Pwezi se lafimen dife, li antre soti kote li vle, powèt gen pwen disparèt... Powèt se lonbray. Men li la a, pran l si w kapab.

- Apa w ap ban m defi. Sa w t al chèche kay frè Sen Lwi Gonzag.

- Se la papa m te voye m lekòl. Bon gade non, ki lè w ap wete zago w sou zo kòtòf malere?

- Pa poze m kesyon.

- Ki lè w ap sispann souse san travayè?

- Pa fouye m, m pa patat.

- Ki jou w ap dekrete lajistis pou tout kretyen vivan?

- Pa poze m kesyon. Ou sonje isit se antre pa soti?

- W ap betize m gen Konbèlann, m gen Bisuit leta, m gen Pye pou pye, m gen Trip fonmi… pwezi se Gate priyè, pwezi se Zèb atè, se wanga, pwezi se maji... M ale kenbe m si w kapab.

Menes Dejoie (Menès Dejwa)

Jiyè 1992

https://youtu.be/vc5_eYl6qBs

Bon Nouvèl (tradiksyon Georges Castera fè pou yon powèm James Noël; moun k ap chante a se Wooly Saint Louis Jean – Wouli Sen Lwi Jan)

Poto (Pwezi Jòj Kastera, moun k ap chante a se Lody Auguste – Lodi Ogis)

Kite yon repons