FÈT MANMAN 2020

Konekte avèk Espas Kreyòl, samdi demen an, samdi 30 me 2020, soti dezè (2:00) rive katrè (4:00), pou nou selebre Fèt tout Manman Ayisyen yo! Envite tout Ayisyen konekte an Kreyòl sou Facebook.com/haupinc ak sou lòt platfòm (radyo ak televizyon) ki nan afich la. Espas Kreyòl ap tann nou tout! Vin fete fèt manman avèk nou! Kowona pa kowona, n ap fete fèt manman! Bòn fèt Manman!