Fèt Drapo - 18 Me

Jodi 18 Me 2018 se drapo nou 214 lane. 214 lane depi nou se yon nasyon. DRAPO sila a se senbòl lavi, senbòl libète, senbòl lapè, senbòl lanmoun, senbòl kouraj, senbòl grandè, senbòl tèt ansanm, senbòl otonomi ak lendepandans. Pèp Ayisyen, respekte drapo sila a, renmen Ayiti. Se renmen lavi, se respekte tèt nou. Annou konbat esklav modèn ki tabli nan peyi a poun rejwenn diyite nou menmjan mwen ak lòt zansèt yo te fèl epi fè drapo nou flote pi wo.