Ekspozisyon Mondyal 1949, Haiti

Haiti patisipe nan premye Ekspozisyon mondyal an 1862 a Lond. Haiti patisipe nan pi fò ekposiyon sa nan 19-vyèm, 20-tyèm e 21-inyèm syèk la. Foto sa a se reyalize nan kad Ekspozisyon mondyal la ki te fèt Pòtoprens, Haiti an 1949.