Syèl la prèt pou kouche sou bra solèy lavi w

Poutan, yon latriye timoun

Granmoun

Tout aliyen ap tann

Yon transfè

Yon anvlòp

Yon kout fil

Yon komisyon w voye

Pou chodyè yo ka monte.

Ou chita

W ap panse

W ap kalkile

W ap eseye trase kata lavi

Pou w dekouvri yon jan, yon mannyè, yon strateji

Pou ou wè kote w prale.

W ap gade tiktak lavi a k ap kouri

Menm lè nannuit bare solèy sou pon zetwal jounen ki refize limen.

Ou frape

Ou reponn

Pesonn pa janm fè w sign.

Chak jou w leve

Ou pran lari

Ou brase, ou vire

Ou frape, ou souke, pou si lavi ta vle reponn ...

Tonm

Tonm

Tonm

Tonm

Tiktak lavi a pa chanje.

Tèt ou prèt pou pati kite lavi w dèyè

Pou w degaje w, brase chabon nan sann dife lanfè

Pou batman kè ou pa kanpe.

Kè w ap boule w

Sèvo w prèt pou pati

San yon gout dlo pou rafrechi lespri w.

Ou travay, ou redi

Fouye lavi nan tout rakwen, pou yon lè

Yon lè, ou ta banke ak yon frechè, yon bouke flè.

Tonm toum lavi

Tonm toum fredi

Chay yo twò lou pou ou. …

W ap mache, w ap brase, w ap tribiche

Monte desann chèche chimen nan fon lespri w

Pou ou wè, si yon lè, ou ta souke zetwal nou yo ki ap dòmi;

Poutan, Chans ou kole nan fon ganmèl malè esplwatasyon.

Tonm

Tonm

Tonm

Tonm

Tiktak lavi pa vire bò.

Ou pati

Ou pran lyann

W al ateri nan lòt peyi.

Ou pran kouri kite peyi w

Kite zanmi, kite fanmi w

W al ateri nan lòt peyi

Kot yon bann moun ki pa sanble w

Ki pa konnen w

E ki pa ba lavi menm sans ak ou.

Ou travay, ou rantre

Chèk la pa janm ase.

Chak jou w leve ou pran lari

W al  tribiche, w al bourike

W al “ponnche”

W al bay san …

W al bay lè …

Se sa k woutin lavi w.

Ou monte

Ou desann

Chak jou gen menm koulè.

Tonm

Tonm

Tonm

Tonm

Tiktak lavi a pa chanje.

Ou pa gen dwa malad, ou pa gen dwa absan

Lakay ap tann

Ti chèk la twò piti. …

Bòs la pa ka konprann.

“Bil” yo pa ka ret tann.

Tèt ou bwouye

Tèt ou chaje

Lakay pa ka konprann. …

Yon peyi k ap trimen

Yon peyi y ap plimen

Poutan, se sa w genyen. …

Ou ta renmen l chanje

Ou ta renmen l leve

Pou yon lè, yon lè tankou Jodi, ou ka tounen lakay

Poutan, lannuit bare solèy sou pon zetwal lavi ki refize limen

Nyaj yo bare chimen

Pou anpeche flè yo pouse.

Yon chimen san trase

Yon lavi san koulè

Rèv ou chita nan fon ganmèl malè.

Ou mache

Ou kouri

Bouske lavi nan faktori

Dizèdtan, douzèdtan, fredi, lanèj, ou la

Malgre imilyasyon;

Lakay ap tann, se ou ki pou reponn …

Demonstrasyon, pwotestasyon, se ou ki toujou la

W ap goumen

W ap rele

W ap reyaji

Defann imaj peyi w …

Se li w genyen.

Chak jou w leve

Chak jou w kouche

Chagren monte lapyè l sou tèt biskèt tèt ou

Ki fè, somèy pa vin nan je w

Poutan, Tansyon ap sakaje w.

Tonm

Tonm

Tonm

Tonm

Syèl la prêt pou kouche

Nan bra solèy lavi w

Poutan, se ou ki pou reponn

Yon nouvèl

Yon kout fil

Yon “anvwa mwa”

Yon lanmò

Yon lopital …

Mwa kay la ki rive

Lekòl yo pou w peye ….

Ti chèk la twò piti.

Tonm toum lavi

Tonm toum fredi

Tren an ap fofile nan tou tinèl Bouklin

Etan yon nas filarenyen panse ap plòtonnen lespri w.

M ap gade w

W ap gade m

San je nou youn pa janm wè lòt

Lespri nou makònen.

Ayiti

Ayiti

Kilè w ap fè yon pa!

Ou frappe

Ou reponn

Pesonn pa janm fè w sign.

Souf ou prêt pou koupe

Chay yo twò lou pou ou.

Tonm toum lavi

Tonm toum fredi

Lakay ap tann

Chodyè yo pa monte.

Tonm

Tonm

Tonm

Tonm

Transfè a pa ase.

Syèl la prêt pou kouche

Sou bra solèy lavi w

Poutan, yon latriye timoun ap tann

Paske,

Tiktak lavi a pa kanpe.

Ou frape

Ou rele

Se ou ki pou reponn

Se dyaspora ou ye.