GEN TOUT JAN YO MANJE MANJE MANYÒK ANMÈ!

Gen tout jan yo manje manyòk anmè!

On ti pawòl ki sanble li byen inosan, men fò w konn la pou w al la. Paske pawòl pwovèb, pawòl granmoun pa janm senp.

Byen inosan… sitou lè nou chonje se manyòk anmè ki bay lanmidon (pou bonbon lanmidon, labouyi lanmidon), farin manyòk (pou kasav, bobori, doukoukou, kouchkouch, gato manyòk, kokoti, doumbwèy/boul/bòy).

Men… pou manyòk anmè pwodui tout mèvèy sa yo, sa mande travay, travay konesè ki gen sekrè pou fè manyòk anmè rann ji l… travay konesè ki lave manyòk byen lave pou yo pran sa yo bezwen an, epi jete dlo a. Men dlo sa a, dlo manyòk anmè sa a, li pa nan jwèt ak pyès ti kochon bouch pa gou anyen pa rete… Paske talè w a tande: “Vant li tankou on ti kochon ki bwè dlo manyòk!” Se on vant k ap pike devan wi… on vant bayigon. Dlo manyòk anmè pa nan rans!

Pawòl la pa inosan. Lè w tande on natif-natal di “Gen tout jan yo manje manyòk anmè”, mèt pwen an mèt ranmase pwen l. Se on pawòl menas, men ki gendwa on pawòl kapon­nay tou…

Tout bout mwa pase a, m ap tande diferan koze nan bouch plizyè moun k ap veye dat 7 fevriye… on dat madoulè. “Vle pa vle, wè pa wè… fò l ale!” Nèg bannann lan dwe konnen gen tout jan yo manje manyòk anmè.  Si l vle menm, n ap kore koze a pou li ak on pawòl marasa: Si fè pa t koupe fè, machòkèt pa ta viv. Enben, se nou, se li: n ap jwenn on jan pou n regle avè l.

Kite yon repons